Dịch vụ nghiệm thu PCCC tại Bình Dương, nghiệm thu hệ thống PCCC.

830

Dịch vụ nghiệm thu PCCC tại Bình Dương, nghiệm thu hệ thống PCCC.

Dịch vụ nghiệm thu PCCC tại Bình Dương, nghiệm thu hệ thống PCCC.

ThicongNhaxuongBinhDuong chúng tôi chuyên dịch vụ nghiệm thu PCCC, nghiệm thu hệ thống PCCC , xin phép thẩm duyệt thiết kế PCCC, Thiết kế & Thi công lắp đặt hệ thống PCCC trên địa bàn Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Biên Hòa, Tp.HCM …

Xin phép nghiệm thu PCCC bao gồm các hồ sơ:

_ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC của cơ quan Cảnh Sát PCCC.

_ Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC đã lắp đặt trong công trình, phương tiện giao thông cơ giới.

_ Biên bản thử nghiệm, nghiệm thu từng phần. Nghiệm thu tổng thể các hạng mục, hệ thống PCCC.

_ Bản vẽ hoàn công hệ thống PCCC. Các hạng mục liên quan đến PCCC phù hợp với hồ sơ thiết kế đã được thẩm duyệt.

_ Tài liệu, quy trình hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng các thiết bị, hệ thống PCCC của công trình, phương tiện giao thông cơ giới.

_ Văn bản nghiệm thu hoàn thành hệ thống, thiết bị có liên quan về PCCC.

_ Các văn bản, tài liệu nêu trên phải có xác nhận của Chủ đầu tư, Chủ phương tiện, Nhà thầu, Đơn vị tư vấn thiết kế và được dịch bằng tiếng Việt.

Dịch vụ nghiệm thu PCCC tại Bình Dương, nghiệm thu hệ thống PCCC.
Dịch vụ nghiệm thu PCCC tại Bình Dương, nghiệm thu hệ thống PCCC.

Trách nhiệm của cơ quan Cảnh sát PCCC:

_ Thẩm duyệt các nội dung, yêu cầu về PCCC đối với các dự án, thiết kế theo đúng tiêu chuẩn, quy định của pháp luật.

_ Kiểm định thiết bị, phương tiện PCCC trước khi lắp đặt. Giám sát việc thi công, lắp đặt thiết bị PCCC theo đúng thiết kế đã được duyệt. Kiểm tra an toàn về PCCC trong quá trình thi công xây dựng và kiểm tra nghiệm thu công trình.

_ Tham gia nghiệm thu và ra văn bản nghiệm thu về PCCC.

Dịch vụ nghiệm thu PCCC tại Bình Dương, nghiệm thu hệ thống PCCC.

Hotline tư vấn trực tiếp: 0888 073 973 (Mr Huy)

Trang wed tham khảo: https://thicongnhaxuongbinhduong.com/